Üdvözöljük iskolánk weboldalán

Igazgatói köszöntő

„ A gyermekek olyanok, mint a virágok.
Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.
Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik.
Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek.
Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad.
Mindegyiknek van levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözőek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy a számukra megfelelő gondoskodást kapják.
Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa.
Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, mindegyik egyedi.
Nem hasonlíthatom össze őket egymással.
Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska.
Csak más.
Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt lenne az ideje.
Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,
rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben,
a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük, ahogyan nőnek, erősödnek, kivirágzanak. ”

Friedrich Fröbel

Alapelvünk a gyerekek számára az a mentális környezet megteremtése, amely személyiségük, intézményi életük, emberi kapcsolataik minőségét biztosítja, és ezáltal fejleszti teljes személyiségüket.
Az intézmény a gyermekek teljes személyiségének fejlesztése mellett, a korszerű ismeretek, képességek, készségek kialakítását határozta meg a legfontosabb pedagógiai feladatának. A megvalósításhoz általános emberi és kulturális értékek átadására képes pedagógus közösség szükséges. A személyes példamutatás, a problémák iránti nyitottság, szakmai felkészültség különleges értéket képvisel. Pedagógiai munkánk a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos feladat.
Célunk olyan pedagógiai rendszer kialakítása és eredményes működtetése, amely a területen élő, tanköteles korosztály nevelését a törvényi előírásokat, és az intézményhasználók véleményét figyelembe véve végzi munkáját. A gyermekek hátrányainak kompenzálása illetve az egyéni képességek fejlesztése a közösségi lét minden területén a gyerekek egyéni életpálya elképzeléseinek megvalósulása érdekében folyik.
A Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában hisszük, hogy „a baptista iskola több, mint iskola”.
Köszönjük szépen a bizalmat, hogy ránk bízták vagy ránk fogják bízni legdrágább kincsüket, gyermeküket!

Molnár Szilvia
intézményvezető